Какво е CM2W

CM2W - Connect Machines To Web дава възможност за отдалечено наблюдение и контрол на широка гама от хардуерно оборудване в еднакъв начин. CM2W може да ви помогне да предусетите потенциала и да постигнете бизнес стойност от свързани решения в Интернет на нещата. Нашият екип от консултанти и разработчици на софтуер има голям опит в мултидисциплинарните изисквания и процеса на изграждане на свързано решение.

cm2w архитектура

Облак

Отворена Платформа - CM2W поддържа много софтуерни и хардуерни комбинации, нужни за създаване на продуките и услугите, с официални библиотеки за десетки платформи. Нашия restful API поддържа JSON улекотен формат за обмен на данни. Разпределеното място за съхранение на данни, която комбинира SQL и NoSQL бази данни е екстремно измеримо и адаптивно към нуждите на клиентите.

Сигурност

CM2W предлага сигурност от край до край през цялата платформа за да осигури цялостност на продукта или решението. Осигуряването на защита гарантира тесен контрол над устройствата, industry standard symmetric data encryption (TLS, SSL) предпазва комуникационните канали. Инфраструктурата на личния облак на CM2W осигурява сигурност на вашите данни през цялото време.

Мобилност

С невероятния ръст на устройства и "Интернет на нещата", знаете че мобилните приложения представляват огромна възможност. CM2W предлага на клиентите да използват техните мобилни устройства (смартфони, таблети и тн), за да наблюдават и контролират в реално време техните оборудвания.

Свържете се с нас

Свържете се с нас на info@cm2w.net, за да научите как можете да се приложи CM2W системата с устройствата ви и да увеличи вашата печалбата.